Lägenhetens el-förbrukning


Klicka på länken här under för att komma till inloggningssidan där el-förbrukning för din
lägenhet specificeras.

Användarnamnet är det lägenhetsnummer som står på din lägenhetsdörr med en 1:a framför.
Ex. Om det står 1704 på din dörr är ditt användarnamn 11704.

Lösenordet är det åttasiffriga nummret som du kan se under streckkoden bredvid den blåa
huvudströmbrytaren när du öppnar luckan till din El-central. Ex. 12345678

När du väl har loggat in har du möjlighet att själv byta lösenord.

http://www.garo-gmat.se/