Felanmälan


Teknisk förvaltning
Föreningen har ett förvaltningsavtal med Driftia Förvaltning AB som sköter den tekniska förvaltningen.
Ansvarig fastighetsskötare går sin ordinarie rond i föreningens fastighet på fredagar ojämna veckor.

Felanmälan sker på 08-744 44 33 via info@driftia.se eller http://www.driftia.se/felanmalan

Jourtelefon (vard. efter 16.00 och helger): 08-744 09 50

OBS! Ring endast jour vid akuta problem. Jourärenden är kostsamma och det är
inte självklart att det är föreningen som står för kostnaden.

Felanmälan - hyresgäster
Du som är hyresgäst i föreningen kontaktar Driftia vid fel som behöver åtgärdas i både fastigheten och
den egna lägenheten. Föreningens styrelse får information om din felanmälan från Driftia och måste
godkännade åtgärden.

Ansvaret mellan hyresvärd och hyrestagare finns reglerat i hyreslagen. Hyretagaren
ska bland annat bevara sundhet, ordning och gott skick. Se hyreslagen (Jordabalk 1970:994).

Exempel på fel i lägenhet: Radiatorer - kranar - fönster - balkong.

Ring alltid vid akut vattenläckage från vattenledningar och radiator-rör.

Felanmälan - bostadsrättsinnehavare
Som bostadsrättsinnehavare kontaktar ni Driftia vid fel i fastigheten och fel i lägenheten som är föreningens
ansvar. Vid fel i den egna lägenheten är ert ansvar betydligt större än för våra hyrestagare, och
föreningens ansvar således mindre. Läs igenom våra stadgar innan du gör felanmälan gällande den egna lägenheten.
Ansvaret mellan förening och bostadsrättsinnehavare finns reglerat i Bostadsrättslagen 1991:614.

Exempel på fel i lägenheten som är föreningens ansvar: Radiatorer - läckande vattenledning - balkong.

Om egen åverkan eller bristande underhåll kan påvisas, blir br-innehavaren betalningsansvarig för åtgärden
även då underhållsansvaret åligger föreningen.

Ring alltid vid akut vattenläckage från vattenledningar och radiator-rör.

Övriga fel och bristande underhåll
Övriga fel och bristande underhåll som upptäcks i fastigheten anmäls direkt till föreningens styrelse.Ekonomisk förvaltning
Vår ekonomiska förvaltning sköts av Deloitte AB. Kontakta dem vid frågor kring avgifts- eller hyresavin,
överlåtelser, pantsättning, utdrag ur lägenhetsförteckningen o.dyl.

Support för medlemmar och hyresgäster på Tel. 08-522 182 42 vardagar 09:00-12:00. eller via backoffice@deloitte.se