Välkommen till Brf Danviksklippan 3


Brf Danviksklippan 3 är belägen på adressen Hästholmsvägen 17 i Stockholms kommun.
Bostadsområdet är mer känt som Danviksklippan och tillhör Sofia församling samt
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Föreningen registerades i maj 1999 och föreningens fastighet förvärvades genom
ombildning i december 2011. Fastighetens byggnad som uppfördes och stod klar
1945 består av ett punktshus om åtta våningar med 45 lägenheter. Det är ett av totalt
nio punkthus på Danviksklippan som har ritats av Backström och Reinius AB.
Brf Danviksklippan 3 - Hästholmsvägen 17 - 116 44 Stockholm - Org.nr: 769604-3806 - info@danviksklippan3.se