StyrelsenStyrelsen i Brf Danviksklippan 3 består efter stämman i maj
2015 av nedanstående personer:

Ordförande
Jane Jonsson Melgar

Ledamöter
Sofia Nyström
Jacob Nordfors
Lars Swedenstedt

Suppleanter
Hannes Frykholm
Bengt Jansson
Kontakta styrelsen
Du är alltid välkommen att ställa frågor, lämna synpunker
och komma med förslag till styrelsen.

Du kan antingen lämna ett brev i brevlådan vid entrén eller maila
till info@danviksklippan3.se