Mars månads nyhetsbrev till boende i Brf Danviksklippan 3

Byte av portkod 7 mars

Det är dags att byta portkod igen. Ändringen sker redan 7 mars och mer information kommer i din postbox i entrén.

Kom ihåg att betala månadsavgiften i tid

Vår förvaltare Simpleko skickar ut avgiftsavier varje månad och det är viktigt att du betalar dem i tid. Varje gång en påminnelse behöver skickas ut, så drabbas föreningen av extra, och onödiga, administrativa avgifter.

Du väljer själv hur du vill ha dina avier. Logga in i Simplekos boendeportal och gör dina inställningar. Där finns också uppgifter om din lägenhet, som lägenhetsnummer och andelstal. Mer information från Simpleko finns på danviksklippan3.se under menyvalet För medlemmar.

Möbler och andra tillhörigheter ska förvaras i förråden

Vi påminner om att möbler och andra tillhörigheter ska förvaras i lägenhetsförråden. Vinds- och källargångar, trapphus och andra gemensamma utrymmen ska hållas fria.

Målning av balkongräcken under våren

Förra året besiktade vi ett tiotal balkonger i huset. Besiktningen visade inget behov av stor renovering, men att vi behöver blästra och måla balkongräckena. Målning kommer ske under tidig vår, innan balkongsäsongen börjar. Mer information kommer under mars.

Lampan vid källarentrén byts ut

Utelampan vid källarentrén har gått sönder och kommer bytas ut inom kort.

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Av: Styrelsen, mars 3, 2022
Tillbaka