Nyheter – December 2021

December månads nyhetsbrev till boende i Brf Danviksklippan 3

Byte av portkod före jul

Nu är det dags att byta portkod igen. Ändringen sker före jul och mer information kommer separat.

Extra elkostnad på januariavin

De retroaktiva kostnaderna för el har nu lagts till på januari månads avi, som förfaller 30 december.

Vi vill passa på att berätta att föreningen gjort energieffektiviseringsåtgärder de senaste åren, främst när det gäller vår värmeanläggning i huset. Dessa åtgärder hjälper oss hålla ner elkostnaderna.

Intresse av ny mangel i tvättstugan?

Mangeln i tvättstugan i källaren har gått sönder och går inte att laga. Vi vill nu undersöka hur stort intresset är av att vi investerar i en ny mangel. Mejla till info@danviksklippan3.se senast 14 januari om du röstar för att vi köper in en ny mangel till den gemensamma tvättstugan.

Juletid – kom ihåg att släcka ljusen

Kom ihåg att släcka ljusen när du lämnar rummet – och se till att alltid ha fungerande brandvarnare i lägenheten.

God jul och gott nytt år!

önskar Styrelsen

Av: Styrelsen, december 15, 2021
Tillbaka