Nyheter – januari 2021

Januari månads nyhetsbrev till alla boende i Brf Danviksklippan 3

Nästa vecka startar installationen av nya postboxar i entrén. Veckan efter inleds bytet till nya säkerhetsdörrar med att ett anslag sätts på varje ytterdörr med vilken dag dörrbytet är planerat. Det är viktigt att du som boende är hemma på morgonen dagen för dörrbytet, för att öppna för montörerna eller lämna ut nyckeln till dem. Är du intresserad av att sälja din gamla säkerhetsdörr, så kan du kontakta Nacka Säkerhetsdörrar för värdering.

Så här ser planeringen ut.

Vecka 5 – mån 1 feb – fre 5 feb
Väggen i entrén, där postboxarna ska sättas upp, förstärks, ljudisoleras och målas mot lägenheten intill. Arbetet med hallens vägg utförs av Jucomi AB.

Vecka 6 – mån 8 feb
De nya postboxarna i entrén börjar sättas upp – möjligen påbörjas det redan vecka 5.

Vecka 6-8 – ons 10 feb – fre 26 feb
När postboxarna är uppsatta, så börjar de nya dörrarna monteras.

Vecka 6 sätts ett anslag på varje ytterdörr för vilken dag dörrbytet är planerat. Du som boende behöver vara hemma på morgonen dagen för dörrbytet, för att öppna för montörerna eller lämna ut nyckeln till dem. Om du inte kan vara hemma, så rekommenderar vi att du tar hjälp av en granne med nyckelöverlämningen.

När dörren är monterad, så kvitterar du som boende ut de nya nycklarna, alternativt så lägger montörerna nycklarna i lägenhetens postbox.

Dörrmonteringen utförs av Secor AB. Om det uppstår problem eller frågor som gäller dörrbytet, så är ansvarig person Philip, tfn 072-7359341 eller mejl philip.jasbutis@secor.se

Har du en gammal säkerhetsdörr och är intresserad av att sälja den för eventuell återanvändning? Isåfall kan du vända dig till Nacka Säkerhetsdörrar, Urban, på telefon 073-9054054. Urban gör en värdering och om ni kommer överens, så köper han dörren när den har demonterats.

Slutligen hoppas vi från styrelsen att detta arbete ska gå smidigt och friktionsfritt och att alla boende blir mycket nöjda med denna säkerhets- och trivselhöjande åtgärd för vår fastighet!

Av: Styrelsen, januari 28, 2021
Tillbaka