Elförbrukning

Elförbrukningen mäts för varje enskild lägenhet, av Our Energy. Du kan se elförbrukningen på din avgiftsavi.