Felanmälan

Teknisk förvaltning
Föreningen har ett förvaltningsavtal med NKG Förvaltning AB som sköter den tekniska förvaltningen.

Exempel på fel i lägenhet: Radiatorer – kranar – fönster – balkong.

Ring alltid vid akut vattenläckage från vattenledningar och radiatorrör.

Vid felanmälan, kontakta styrelsen på info@danviksklippan3.se

Felanmälan hyresgäster

Ansvaret mellan hyresvärd och hyrestagare finns reglerat i hyreslagen. Hyretagaren ska bland annat bevara sundhet, ordning och gott skick, se hyreslagen (Jordabalk 1970:994). 

Felanmälan bostadsrättsinnehavare

Om egen åverkan eller bristande underhåll kan påvisas, blir bostadsrättsinnehavaren betalningsansvarig för åtgärden 
även då underhållsansvaret åligger föreningen. 

Övriga fel och bristande underhåll
Övriga fel och bristande underhåll som upptäcks i fastigheten anmäls också till föreningens styrelse på info@danviksklippan3.se

Ekonomisk förvaltning
Vår ekonomiska förvaltning sköts av RBEkonomi. Kontakta dem vid frågor kring avgifts- eller hyresavin, överlåtelser, pantsättning, utdrag ur lägenhetsförteckningen o.dyl. 

Support för medlemmar och hyresgäster på Tel. 08-522 182 42 vardagar 09:00-12:00. eller via kundtjanst@rbekonomi.se