Felanmälan

Teknisk förvaltning
Föreningen har ett förvaltningsavtal med NKG Förvaltning AB som sköter den tekniska förvaltningen.

Exempel på fel i lägenhet: Radiatorer – kranar – fönster – balkong.

Ring alltid vid akut vattenläckage från vattenledningar och radiatorrör.

Vid felanmälan, kontakta styrelsen på info@danviksklippan3.se

Felanmälan hyresgäster

Ansvaret mellan hyresvärd och hyrestagare finns reglerat i hyreslagen. Hyretagaren ska bland annat bevara sundhet, ordning och gott skick, se hyreslagen (Jordabalk 1970:994). 

Felanmälan bostadsrättsinnehavare

Om egen åverkan eller bristande underhåll kan påvisas, blir bostadsrättsinnehavaren betalningsansvarig för åtgärden 
även då underhållsansvaret åligger föreningen. 

Övriga fel och bristande underhåll
Övriga fel och bristande underhåll som upptäcks i fastigheten anmäls också till föreningens styrelse på info@danviksklippan3.se

Ekonomisk förvaltning
Vår ekonomiska förvaltning sköts av Simpleko.

Varje boende kan logga in och använda Simplekos medlemssida. Du kan se avier, ändra aviseringsmetod och information om din lägenhet, lokaler, och parkeringar.

Logga in hos Simpleko

Support för medlemmar och hyresgäster: 018-66 01 60 eller info@simpleko.se