Styrelse

Styrelsen i Brf Danviksklippan 3 består efter ordinarie stämma i maj 2022 av nedanstående personer.

Ordförande
Mikael Sjöholm

Ledamöter
Karl Lindemalm

Camilla Ullenius

Anja Davidsson

Suppleanter

Louise Thilander

Lotten Collin

Kristian Bergström

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att ställa frågor, lämna synpunker och komma med förslag till styrelsen. Du kan antingen lämna ett brev i brevlådan i entrén eller mejla till info@danviksklippan3.se