Styrelse

Styrelsen i Brf Danviksklippan 3 består efter ordinarie stämma i juni
2020 av nedanstående personer.

Ordförande
Jane Jonsson Melgar

Ledamöter
Hannes Frykholm

Caspian Rehbinder

Lars Swedenstedt

Louise Thilander

Suppleanter

Jessica Gullström

Adam Tickle

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att ställa frågor, lämna synpunker
och komma med förslag till styrelsen. Du kan antingen lämna ett brev i brevlådan vid entrén eller mejla till info@danviksklippan3.se