Styrelse

Styrelsen i Brf Danviksklippan 3 består efter ordinarie stämma i maj
2019 samt efter fyllnadsval vid extrastämma i februari 2020 av nedanstående personer.

Ordförande
Jane Jonsson Melgar

Ledamöter
Hannes Frykholm

Lars Swedenstedt

Louise Thilander

Suppleanter

John Collins

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att ställa frågor, lämna synpunker
och komma med förslag till styrelsen. Du kan antingen lämna ett brev i brevlådan vid entrén eller mejla till info@danviksklippan3.se