Styrelse

Styrelsen i Brf Danviksklippan 3 består efter ordinarie stämma i juni
2021 av nedanstående personer.

Ordförande
Jane Jonsson Melgar

Ledamöter
Hannes Frykholm

Jessica Gullström

Louise Thilander

Suppleanter

Lotten Collin

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att ställa frågor, lämna synpunker
och komma med förslag till styrelsen. Du kan antingen lämna ett brev i brevlådan vid entrén eller mejla till info@danviksklippan3.se